Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước không được tham gia Hội đồng thành viên

Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước không được tham gia Hội đồng thành viên

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.     

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các Bộ phải quy định thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách (không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc) theo đúng điều 90 Luật Doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thực tiễn về tính hợp lý của quy định Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng thành viên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đề nghị sửa Luật Doanh nghiệp nếu thấy cần thiết.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%