Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – HOSE)

Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW – HOSE)


Thời gian thực hiện: 12/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2020

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,004.67

4.73 (0.47%)

 
VNIndex 1,004.67 4.73 0.47%
HNX 148.5 0.41 0.28%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021