Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA – HOSE)

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA – HOSE)

Thời gian diễn ra Đại hội: 12/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,248.44

-4.01 (-0.32%)

 
VNIndex 1,248.44 -4.01 -0.32%
HNX 292.75 -2.78 -0.95%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021