Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 chào bán cổ phiếu ra công chúng

(ĐTCK) Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 vừa gửi thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, với mục đích bổ sung vốn lưu động, nguồn vốn tăng thêm làm nguồn tài trợ để thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, Tổng công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 6.500.232 cổ phần theo tỷ lệ 10: 4,815 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 24/8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 27/8 đến ngày 24/10. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/8 đến ngày 26/10.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%