Hiện có 5 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn tại ICON 4.

Hiện có 5 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn tại ICON 4.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thoái vốn tại ICON 4

Ngày 1/9 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hancorp sẽ bán đấu giá để thoái vốn tại ICON 4.

Số cổ phần do Hancorp (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội) sẽ bán là 4.137.500 cổ phần do công ty này sở hữu tại ICON 4 (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4).

Giá trị tính theo mệnh giá tương ứng hơn 41,37 tỷ đồng, chiếm gần 26% vốn điều lệ của ICON 4với mức giá khởi điểm 16.100 đồng/cổ phần.

ICON 4 tiền thân là Công ty xây dựng số 4 được thành lập ngày 18/10/1959 từ hai đơn vị công trường xây dựng nhà máy phân đạm Hà Bắc và Công ty kiến trúc Khu Bắc Hà Nội.

Từ năm 2006, ICON 4 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100105574 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 160 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính là nhận thầu, tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật… và các hoạt động khác liên quan đến ngành xây dựng.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của ICON 4 gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (nắm giữ 25,86%), Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO (18%) và 3 cổ đông cá nhân nắm giữ trên 5% (với tổng số cổ phần nắm giữ là 42,95%).

Năm 2019, ICON 4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 291 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 64,2% doanh thu năm 2019 là nhận thầu và tư vấn tổng thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật.

Hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng 18,3% năm 2019 (tương ứng 53,2 tỷ đồng). Dịch vụ gồm có: thiết kế lập tổng dự toán và thẩm tra thiết kế tổng dự toán, thiết kế quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu chức năng đô thị, khu công nghiệp, kiểm định chất lượng công trình và các dịch vụ tư vấn khác.

Ngoài ra, ICON 4 còn có mảng hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng hơn 23% tổng doanh thu năm 2019 của ICON4 tương ứng với giá trị là 67,2 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện năm 2018

Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch năm 2018 (%)

Kế hoạch năm 2019

Thực hiện năm 2019

Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch năm 2019 (%)

Tổng giá trị tài sản

-

1.136

-

-

1.023

-

Doanh thu thuần

520

370,6

71,73

450

290,8

65,1

Lợi nhuận trước thuế

1,5

2,15

143,33

1,4

2,32

165,7

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

0

0

-

Nguồn: Báo cáo tài chính có kiểm toán và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 của ICON 4 

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Doanh thu thuần

453

Lợi nhuận sau thuế

1,3

Cổ tức (%)

0

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của ICON 4

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%