Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (SEA – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2018

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%