Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021)

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021)

Tổng Bí thư: “Các tổ chức tín dụng cần phấn đấu ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới”

(ĐTCK) Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021). Tham dự sự kiện có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương và địa phương; lãnh đạo các định chế tài chính trong và ngoài nước…

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhấn mạnh, sự kiện ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày nay, là một bước ngoặt lịch sử, là kết quả nối tiếp của quá trình đấu tranh xây dựng hệ thống tiền tệ, tín dụng độc lập, tự chủ, đánh dấu bước phát triển mới, thay đổi về chất trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ở nước ta.

“Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành Ngân hàng luôn tự hào về những thành tích, đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Ôn lại lịch sử, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong kháng chiến chống Pháp, các hoạt động của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã góp phần rất quan trọng củng cố hệ thống tiền tệ độc lập, tự chủ của đất nước, phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, tăng cường lực lượng kinh tế quốc doanh. Dấu ấn đặc biệt của hoạt động ngân hàng ở giai đoạn này đó là “ngân hàng không khóa” và những “kho tiền nằm trong nhân dân” nhằm huy động toàn bộ sức người, sức của cho kháng chiến.

Tổng Bí thư: “Các tổ chức tín dụng cần phấn đấu ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới” ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021)

Tới kháng chiến chống Mỹ, hoạt động của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tập trung vào góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Đã có 452 cán bộ ngành Ngân hàng B68 khi tuổi đời còn rất trẻ, hăng hái lên đường chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ, vừa tham gia đánh địch trên mặt trận kinh tế, tài chính tiền tệ, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang đấu tranh, giải phóng đất nước.

“Thời kỳ ấy, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cùng những chiến sĩ ngân hàng hoạt động bí mật đã lập nhiều chiến công, kỳ tích tuy thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng, tạo nên một con đường huyền thoại đó là “Con đường tiền tệ” chi viện nguồn lực tài chính cho chiến trường miền Nam, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói.

Giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh, NHNN Việt Nam đã thực hiện thanh lý hệ thống Ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam; thu hồi tiền cũ ở cả hai miền Nam - Bắc; phát hành các loại tiền mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Từ năm 1986, thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc kinh tế đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, ngành Ngân hàng đã từng bước đổi mới, hoàn thiện về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cũng như công tác quản lý và điều hành”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Đánh giá cao những thành tích đã đạt được, những đóng góp to lớn và sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua, phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Đất nước ta, trong đó có ngành Ngân hàng vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và không ít những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý, nhấn mạnh thêm một số vấn đề:

Một là, ngành ngân hàng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Ngành cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về đổi mới, phát triển ngành ngân hàng nói riêng…

Hai là, nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Ngành ngân hàng: là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế; rất phức tạp, nhạy cảm; có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội…

Ba là, cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và nâng cao hiệu quả; bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động của toàn hệ thống; vừa nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành pháp luật của người cán bộ ngân hàng…

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh và phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu trở thành các tổ chức tín dụng ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

Năm là, ngành Ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng nhà nước cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới, phát triển của Ngành, đất nước…

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và với nhiệt huyết, quyết tâm đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự năng động, sáng tạo, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử mới hào hùng, góp phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư: “Các tổ chức tín dụng cần phấn đấu ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới” ảnh 2

Ngân hàng Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020.

Ghi nhận thành tựu và đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, NHNN đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng năm 2006; 3 lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, 2001, 2016); 3 đơn vị (B29, N2683, C32) được phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều đơn vị trong ngành được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng ngàn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp bằng các phần thưởng cao quý.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Ngân hàng Nhà nước đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,269.09

13.05 (1.03%)

 
VNIndex 1,269.09 13.05 1.03%
HNX 282.33 2.57 0.91%
UPCOM 81.07 0.24 0.29%