TNY: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục  đích   : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: 08g30 ngày 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Khách Sạn Tân Sơn Nhất, số 198-200 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo năm 2014: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát;

+ Thông qua việc phân chia cổ tức và lợi nhuận năm 2014;

+ Thông qua chỉ tiêu doanh thu, kế hoạch SXKD năm 2015;

+  Điều chỉnh điều lệ của Công ty.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%