TNT: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Tài Nguyên (TNT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Tài Nguyên – Phòng 510 Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Theo quy định của pháp luật và Điều Công ty

VNIndex

957.89

7.99 (0.83%)

 
VNIndex 957.89 7.99 0.83%
HNX 141.74 0.88 0.62%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%