TNG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt (6%) và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1, Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thanh toán: 08/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG: số 160 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/04/2015. Khi đến cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 12/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội: Thông quá báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và mức chi trả cổ tức năm 2015; thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và/(hoặc) phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

995.05

-8.03 (-0.81%)

 
VNIndex 995.05 -8.03 -0.81%
HNX 146.78 -0.92 -0.63%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021