TND: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền (15%)

Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin (TND - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sởCông ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin, địa chỉ: Tổ 16, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam từ ngày 29/05/2018vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%