TMX: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (10%)

CTCP VICEM Thương mại Xi măng (TMX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 13/11/2020

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 13/11/2020 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh thư nhân dânhoặc căn cước công dân, Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

VNIndex

1,006.65

0.68 (0.07%)

 
VNIndex 1,006.65 0.68 0.07%
HNX 148.26 -0.14 -0.09%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021