TMW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (15%)

CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (TMW - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Nội dung cụ thể:

-    Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 15/06/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai – Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày trong tuần trừ chủ nhật) từ ngày 15/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

967.37

6.11 (0.63%)

 
VNIndex 967.37 6.11 0.63%
HNX 141.31 -0.39 -0.27%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%