TLG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu (10:1,5)

 

CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        08/10/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện 10:1,5 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 368 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1,5 cổ đông A được nhận thêm 55,2 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,2 cổ phần lẻ sẽ bị hủy. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận 55 cổ phần mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long và xuất trình CMND.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%