TLG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt(5%)


CTCP tập đoàn Thiên Long (TLG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5 % (01 cổ phiếu – nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 03/07/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long từ ngày 03/07/2014 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh thư.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%