TLG: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014

Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sáng 8h30’, ngày 15/05/2015.

- Địa điểm thực hiện:    Khách sạn New World, TP. HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014.

+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014.

+ Và một vài nội dung khác.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%