TLG: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021

- Lý do mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021