TL4: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (8,5%)

CTCP Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%