TL4 : Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt ( 6%)

 

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty cổ phần (TL4 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện: 15/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 - CTCP (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%