TKV sẽ kiểm tra việc chi tiêu Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TCS và TC6

TKV sẽ kiểm tra việc chi tiêu Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại TCS và TC6

(ĐTCK) Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có công văn trả lời về việc CTCP Than Cọc 6 (TC6) và CTCP Than Cao Sơn (TCS) trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi ở mức quá cao.

Cổ đông “kêu cứu”

Tuần qua, ĐTCK đã có bài phản ánh một số cổ đông của TC6 và TCS có văn bản “kêu cứu” TKV về việc hai DN này trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 với tỷ lệ lần lượt là 56% và 48% lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, năm 2014, TCS trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 65,5% lợi nhuận sau thuế; TCS trích 22,6% lợi nhuận sau thuế.

Cổ đông TC6 và TCS mong muốn TKV có những chỉ đạo sát sao để đảm bảo lành mạnh hóa công tác quản lý kinh tế trong các DN thành viên, bảo vệ lợi ích của NĐT, đặc biệt lợi ích của cổ đông nhỏ.

Theo các cổ đông này, lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cần phải dành cho việc đầu tư phát triển và chia lợi ích cho các cổ đông là những người chủ thực sự của DN. Cổ đông không thể chấp nhận việc DN trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cao hơn nhiều so với cổ tức của cổ đông. Lợi nhuận năm 2014 đã bị TC6 trích quỹ khen thưởng, phúc lợi với số tiền 20,6 tỷ đồng, gấp 1,6 lần số tiền trả cổ tức cho cổ đông. 

TKV sẽ định hướng cho các đơn vị sửa đổi quy chế

Trả lời văn bản “kêu cứu” nêu trên, TKV cho rằng, nếu đứng trên quan điểm của NĐT, TKV cũng giống các cổ đông, luôn mong muốn thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, theo TKV, các phương án chia cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 mà người đại diện phần vốn của TKV tại các công ty đã xin ý kiến Hội đồng thành viên TKV để đề xuất biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ là phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch đã được ĐHCĐ 2014 thông qua.

Trong văn bản gửi TKV, các cổ đông đề xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các DN ngành than dựa trên các căn cứ trích lập, quản lý quỹ khen thưởng, phúc lợi tại DN, cách thức tổ chức thực hiện và nên công bố cho các cổ đông được biết. Bên cạnh đó, các cổ đông cho rằng, với vai trò là cổ đông chi phối, TKV có trách nhiệm phải bảo vệ tài sản của Nhà nước ở DN, cũng như giải quyết hài hòa các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và các cổ đông ở DN.

Về việc quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tại các công ty thành viên, TKV cho biết, việc này được thực hiện theo quy chế của từng công ty và giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHCĐ về việc quản lý và sử dụng các quỹ theo đúng quy chế đã ban hành.

Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập DN, một số đơn vị trong TKV đã chi một số khoản có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, với mức chi không quá 1 tháng lương bình quân vào giá thành được tính là chi phí hợp lý được ngoại trừ khi tính thuế thu nhập DN.

Tuy nhiên, TKV sẽ tổ chức kiểm tra việc chi tiêu hai quỹ trên tại các công ty để có chấn chỉnh kịp thời nếu DN thực hiện không đúng quy định. Đồng thời, trong năm 2016, TKV sẽ định hướng cho các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện sửa đổi quy chế quản lý quỹ khen thưởng, phúc lợi phù hợp với các quy định mới, nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của các cổ đông và người lao động. 

Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu thưởng, an ủi cổ đông?

ĐHCĐ 2016 của TC6 đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, với doanh thu 3.855 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 52,4 tỷ đồng, cổ tức 6%. Năm 2016, TCS đặt mục tiêu doanh thu 3.655,7 tỷ đồng, lợi nhuận 28,5 tỷ đồng, cổ tức từ 3 - 5%. Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TC6 dự kiến phát hành 19,49 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 150 cổ phiếu phát hành thêm), phát hành trong năm 2016, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tương tự, ĐHCĐ TCS đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ lên 268,48 tỷ đồng. Cụ thể, TCS sẽ phát hành 11.849.390 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ thực hiện quyền 100:79 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được nhận 79 cổ phiếu phát hành thêm). Công ty dự kiến thực hiện trong quý II hoặc quý III/2016.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%