TKC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (7,5%)


CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019

Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

Tỷ lệ thực hiện: 7,5% ( 01cổ phiếu được nhận 750 đồng)

Ngày thanh toán: 19/06/2019

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính – Kế Toán Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 19/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%