TJC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt cuối 2014 bằng tiền mặt (2%)

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thực hiện: 26/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại – Số 01 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng bắt đầu từ ngày 26/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%