TIX: Ngày GDKHQ Tham dự ĐHCĐ bất thường, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 (10%)

 

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX -HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

1.Tổ chức ĐHCĐ bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  15/01/2016

- Địa điểm thực hiện:  Eastin Grand Hotel Saigon, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;

+Báo cáo của Ban kiểm soát;

+Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

+Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;

+Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ công ty;

+Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung Ban kiểm soát;

+Một số nội dung khác.

 2. trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

-Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-Thời gian thực hiện:       29/12/2015

-Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 29/12/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%