TIP: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (10%)

 

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền của Công ty (nếu cổ đông là tổ chức).

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%