Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tinh giản biên chế gần 35.000 người trong hơn 3 năm

Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số lượng.

Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108, tính từ năm 2015 đến đầu tháng 3/2018, tổng số biên chế đã được giải quyết tinh giản là 34.663 người.

Trong số trên, các cơ quan của Đảng, đoàn thể tinh giản 1.361 người; cơ quan hành chính 4.100 người; đơn vị sự nghiệp công lập 23.503 người; cán bộ, công chức cấp xã là 5.521 người; doanh nghiệp nhà nước là 166 người; các tổ chức hội là 9 người.

Ngoài ra, các Bộ ngành sắp xếp giảm 15 Vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc Vụ, Cục. Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng: không còn 6 Tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp Cục còn 60, giảm 20 sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Theo Bộ Nội vụ, từ đầu năm, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; dừng việc giao bổ sung biên chế, chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số lượng đã được cấp có thẩm quyền giao; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2015. Theo nghị quyết này, tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,241.81

-8.76 (-0.71%)

 
VNIndex 1,241.81 -8.76 -0.71%
HNX 279.86 -1.23 -0.44%
UPCOM 81.18 0.52 0.64%