Tìm hiểu về cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn

(ĐTCK) Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Tìm hiểu về cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn có được coi là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn?

Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn có phải là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn?

Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn không thuộc lĩnh vực cho vay của chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, là thông tin đúng hay sai?

Theo quy định chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại TCTD phải nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, là thông tin đúng hay sai?

TCTD không được phép cho vay mới đối với khách hàng vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn khi gặp khó khăn trong trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, là thông tin đúng hay sai?

Trả lời:

Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cho vay các nhu cầu phục vụ đời sống của cư dân trên địa bàn nông thôn là một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cho vay phát triển ngành nghề tại địa bàn nông thôn thuộc lĩnh vực cho vay của chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Theo quy định tại chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại TCTD không phải nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

TCTD được phép cho vay mới đối với khách hàng vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn khi gặp khó khăn trong trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

Tin bài liên quan

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 148.08 0.49 0.33%
UPCOM 66.76 0.07 0.1%