Doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp nhập khẩu xe máy, mô tô vượt qua doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp nhập khẩu xe máy, mô tô vượt qua doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Tiêu thụ xe máy nhập khẩu “bỏ xa” xe sản xuất trong nước

Mặc dù chỉ có hơn 70 doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu, kinh doanh mô tô, xe máy nhưng doanh số các doanh nghiệp này đạt cao hơn nhiều so với hơn 2.750 doanh nghiệp sản xuất.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế gửi Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, tính chung trong 3 năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 2.800 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu xe mô tô, xe máy hoạt động.

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, năm 2016, các doanh nghiệp sản xuất xe gắn máy đạt hơn 128.800 tỷ đồng, trong khi đó các doanh nghiệp nhập khẩu có tỷ lệ doanh thu đạt hơn 133.300 tỷ đồng.

Doanh số của mỗi doanh nghiệp sản xuất xe máy chỉ đạt gần 47 tỷ đồng/năm, trong khi đó, doanh số của mỗi doanh nghiệp nhập khẩu xe máy đạt rất cao hơn 1.900 tỷ đồng, hơn 40 lần.

Năm 2017, doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đạt hơn 6.100 tỷ đồng. Khối doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhập khẩu xe máy đạt hơn 144.200 tỷ đồng, vượt doanh thu các doanh nghiệp sản xuất trong nước hơn 138.000 tỷ đồng.

Doanh số bình quân của doanh nghiệp sản xuất xe máy đạt hơn 2,2 tỷ đồng, trong khi đó doanh số của mỗi doanh nghiệp nhập khẩu xe máy là hơn 2.000 tỷ đồng/doanh nghiệp, hơn 930 lần so với doanh số bình quân của doanh nghiệp sản xuất xe trong nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh số bán xe và dịch vụ của hơn 2.750 doanh nghiệp sản xuất trong nước đạt hơn 72.800 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng thời gian này, doanh số của hơn 70 doanh nghiệp nhập khẩu đạt hơn 82.600 tỷ đồng.

Doanh số bình quân của mỗi doanh nghiệp sản xuất xe máy đạt hơn 26 tỷ đồng, trong khi đó doanh số của mỗi doanh nghiệp nhập khẩu đạt hơn 1.180 tỷ đồng, hơn gấp 45 lần so với doanh số bình quân của doanh nghiệp sản xuất.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, doanh số của các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước luôn thấp hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp nhập khẩu.

Ở xu hướng giảm trừ vào doanh thu xe, năm 2016, 2.750 doanh nghiệp sản xuất xe máy, mô tô được giảm trừ hơn 400 tỷ đồng, năm 2017 là hơn 70 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản giảm trừ doanh thu của các doanh nghiệp nhập khẩu cao hơn khá nhiều, đạt 4.700 tỷ đồng năm 2016 và hơn 840 tỷ đồng năm 2017.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 3 năm gần đây hơn 45 doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu xe máy đã bán ra khoảng 47.600 tỷ đồng, trong đó năm 2016 đạt 15.900 tỷ đồng, năm 2017 là 20.800 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 10.800 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021