Tiêu chuẩn cơ bản để gắn sao cho khách sạn

Số sao của khu lưu trú dựa vào tiện nghi phòng và các dịch vụ, những khác biệt nhỏ phụ thuộc vào quy định ở từng quốc gia.
Tiêu chuẩn cơ bản để gắn sao cho khách sạn ảnh 1
Tin bài liên quan