Tiền vẫn không chảy vào chứng khoán

Tiền vẫn không chảy vào chứng khoán

(ĐTCK) Phiên giảm điểm của TTCK ngày hôm qua với thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy, dòng tiền vẫn không chảy vào chứng khoán như kỳ vọng của giới đầu tư.

Nguyên nhân ca tình trng này, ngoài nhng lý do khách quan như khng hong n công châu Âu còn din biến phc tp, thì nguyên nhân chính là th trường đã phn ánh xong kỳ vng lãi sut gim. Ch khi nhà đu tư thy được tin mi vi chi phí vn hp lý chy vào doanh nghip, TTCK mi có cơ chào đón mt đt sóng mi. Tuy nhiên, din biến ca dòng tin giá r còn rt m nht.

Ghi nhn ca ĐTCK mt s doanh nghip có xếp hng tín dng cao nht ca các ngân hàng quc doanh cho thy, khi có ngun tin nhàn ri, doanh nghip mun tr bt n trước hn, nhưng ngân hàng không đng ý. Lý do là thu hi vn v, ngân hàng không th cho vay ra ngay, k c vi lãi sut hp lý. Các yếu t như lãi sut cao hay thp thi đim này không quan trng bng vn đ cho khách hàng nào vay.

Các ngành hàng, doanh nghip đang trong giai đon tái cơ cu. Tái cơ cu hiu theo cách đơn gin là thay đi t chc b máy và hot đng ca doanh nghip, gi li b phn hiu qu, ct gim b phn không hiu qu. Trong mt ngành, nhng doanh nghip nào tt thì tiếp tc phát trin, doanh nghip nào yếu thì chp nhn tái cơ cu, tc là phá sn, phá sn mt phn, thu hp sn xut hay sáp nhp.…Ngân hàng đã biết “s” nhng doanh nghip thuc din “tái cơ cu”. C nn kinh tế buc phi cơ cu li thì ngân hàng cũng phi nhìn vào gung cơ cu đó đ quyết đnh đưa tin vào đâu.

S thn trng cn thiết ca chính các ngân hàng trong cho vay khiến cho vn lãi sut thp hơn không d dàng chy vào doanh nghip. Tín dng lãi sut thp hơn ch co cm mt s doanh nghip là khách hàng xếp loi tín dng hng ưu ca ngân hàng. Thm chí, nhóm khách hàng doanh nghip tt nht, các ngân hàng trong nước còn b cnh tranh mnh t ngân hàng nước ngoài, khi ngân hàng nước ngoài luôn chào nhng khon vay lãi sut cnh tranh hơn. Nhóm ngân hàng thương mi c phn tư nhân thì nhm đến nhng doanh nghip tuy năng lc cnh tranh không vượt tri nhưng cũng đ thu bù chi, có lãi ít sau khi trang tri chi phí vn lãi sut 14 - 15%/năm…

Chính vì thế, có chuyên gia lo ngi, mc tiêu tăng trưởng tín dng 12 - 13% cho đến cui năm là không kh thi. Vn đ không phi là lãi sut, mà là chính quá trình tái cu trúc đang và s còn tiếp din.

Trong quá trình tái cơ cu, ngân hàng nhìn doanh nghip qua bc màn sáng ti chưa rõ ràng v kh năng cnh tranh, nên không d ra quyết đnh cho vay. Và khi chưa th đánh giá rõ v khách hàng, thì cách tt nht ca ngân hàng là không cho vay. Ging như trên TTCK, khi chưa rõ xu hướng tăng hay gim, thì cách tt nht là nhà đu tư đng ngoài quan sát.

Đó cũng là lý do vì sao tin chưa chy vào chng khoán. Trong khi tiếp tc hy vng có dòng tin mi cho TTCK t các gói h tr tăng trưởng kinh tế ca Chính ph, gii đu tư vn đ ng mt kh năng: dù lãi sut có gim thì tin mt vn là vua, khi ri ro t quá trình tái cơ cu đang hin hin.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%