(ĐTCK) Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) TP.HCM cho biết, đến cuối tháng 7/2017, tăng trưởng dư nợ trên địa bàn TP.HCM đạt mức tăng trưởng khoảng 11% so với đầu năm nay.
Cụ thể, tính đến cuối tháng 7/2017, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM đã huy động được 1.885.600 tỷ đồng, tăng 6,08% so với thời điểm cuối năm 2016. Trong đó, về cơ cấu huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn (chiếm 52,86% trong tổng huy động vốn).
Đặc biệt, tiền gửi bằng VND vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực so với cuối năm trước, là cơ sở đảm bảo cho các TCTD hoạt động tín dụng an toàn và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vốn trên địa bàn TP.HCM.
Cũng tính đến cuối tháng 7/2017, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt trên 1.600.000 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với đầu năm nay.
Riêng tín dụng trung dài hạn đạt trên 52% tổng dư nợ tín dụng, cao hơn dư nợ tín dụng ngắn hạn -  đã và đang tạo điểu kiện thuận lợi rất lớn cho doanh ngiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và phát triển hạ tầng của Thành phố.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.