(ĐTCK) Trong quý đầu năm 2018, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt gần 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính cũng có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng tài sản đến cuối tháng 3 đạt trên 74.337 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt gần 45.350 tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 54.112 tỷ đồng.

ABBANK luôn tuân thủ quy định trích dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, trong quý I, ABBANK trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên 150 tỷ đồng. Thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 540 tỷ đồng, đạt 108,6% so với cùng kỳ năm 2017; thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt gần 56 tỷ đồng, đạt hơn 122% so với cùng kỳ 2017.

Ngày 25/4/2018, ABBANK tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại TP.HCM. Đại hội sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, trong đó đáng chú ý là những thay đổi về nhân sự thuộc Hội đồng quản trị.

 

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.