(ĐTCK) Chiều ngày 26/4, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang), Kienlongbank đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 284.873.500 cổ phần, tương ứng với 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
Ông Võ Quốc Thắng, rời ghế Chủ tịch HĐQT làm cố vấn 
ĐHĐCĐ đã bầu ra 8 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018 - 2022 gồm bà Trần Tuấn Anh, ông Lê Khắc Gia Bảo, ông Bùi Thanh Hải, bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hương, ông Phạm Trần Duy Huyền, ông Mai Hữu Tín, ông Trần Văn Trọng và ông Lê Trung Việt.
3 thành viên Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Minh và ông Đặng Minh Quân.
Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022, các thành viên đã thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Mai Hữu Tín giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Trần Duy Huyền giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
Ông Lê Khắc Gia Bảo sinh năm 1979, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, với kinh nghiệm hơn 17 năm trong ngành Kiểm toán và tài chính - ngân hàng.
HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đã thống nhất mời ông Võ Quốc Thắng làm cố vấn cho Ngân hàng.
Mục tiêu lợi nhuận 405 tỷ đồng, tăng vốn hơn 3.236 tỷ đồng
ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2018 với tổng tài sản đạt 44.000 tỷ đồng, tăng 17,88%; tổng huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng, tăng 19,15%; dư nợ cấp tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng, tăng 22,36%; lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tăng 60,59%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%; Cổ tức dự kiến 8%.
Bên cạnh đó, Kienlongbank sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và khai trương thêm 17 chi nhánh, phòng giao dịch, nâng tổng số 134 điểm giao dịch của Kienlongbank tại 28 tỉnh, thành trong cả nước.
Kết thúc năm 2017, Kienlongbank có tổng tài sản đạt 37.327 tỷ đồng, tăng 22,58%; tổng huy động vốn đạt 33.152 tỷ đồng, tăng 25,73%; dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, tăng 24,89%.
Lợi nhuận trước thuế đạt 252,19 tỷ đồng, đạt 100,88% so với kế hoạch năm 2017; tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 0,84%; cổ tức được chia bằng cổ phiếu tỷ lệ là 5% và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ dữ trữ bổ sung tăng vốn điều lệ là 3%. 
ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.236,96 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới hoạt động, bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời.
Kết thúc quý I/2018, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng đạt 39.395 tỷ đồng (tăng 5,54 % so với 2017); tổng huy động vốn hợp nhất đạt 35.095 tỷ đồng (tăng 5,86% so với 2017); dư nợ cấp tín dụng đạt 26.386 tỷ đồng (tăng 6,89 % so với 2017); lợi nhuận hợp nhất đạt 73,80 tỷ đồng.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.