(ĐTCK) OCB cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 1.302 tỷ đồng, cao hơn 163,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% kế hoạch 2.000 tỷ đồng trong năm 2018, nợ xấu dưới 2%.
Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản của OCB đạt 90.965 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Hoạt động cho vay khách hàng tăng trưởng cao với 12,2% so với năm 2017, đạt hơn 54.455 tỷ đồng, (đạt 100% kế hoạch lũy kế). Chất lượng tín dụng được kiểm tra chặt chẽ, giảm thiểu nợ xấu dưới 2%.

Tổng huy động thị trường 1 đạt hơn 68.048 tỷ đồng, tăng hơn 12,9% so với năm 2017, và 32,6% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được ấn tượng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng OCB tự tin sẽ vượt mức kế hoạch 2.000 tỷ đồng đề ra trong năm 2018.


Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.