(ĐTCK) Tính đến 30/6/2014, tổng tài sản OCB 30,873 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch cả năm 2014.

Tăng trưởng về huy động và cho vay OCB đạt cao hơn so với trung bình ngành, trong đó, tín dụng đạt 21.115 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch năm và tăng 26,9% so với cùng kỳ năm  ngoái; tổng huy động đạt 26.492 tỷ đồng, đạt 89,2% so với kế hoạch và tăng 19,7% so với tháng 06 năm 2013.

Trong 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 128 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; tỷ lệ nợ quá hạn giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, số lượng khách hàng giao dịch với OCB tăng lên 10%.

Bênh cạnh đó, với sự tham gia của các công ty tư vấn hàng đầu, các dự án chiến lược của OCB được triển khai một cách mạnh mẽ như mô hình kinh doanh mới (New commercial model), Quản trị rủi ro (Risk Transformation); quản lý hiệu suất (Performance management system), T24 và ERP. Năm 2014, OCB đặt kế hoạch huy động đạt 29.700 tỷ đồng, dư nợ đạt 22.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng.


Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.