(ĐTCK) Năm 2019 Vietbank đưa ra hai kịch bản tăng trưởng lợi nhuận đạt từ 490 - 540 tỷ đồng, tăng từ 23 - 35% so với kết quả năm ngoái.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4 tới đây.
Cũng như năm ngoái, trong 2919, VietBank đưa ra 2 phương án kế hoạch kinh doanh tối thiểu và phấn đấu.
Kế hoạch kinh doanh tối thiểu năm 2019 được Vietbank đưa ra với tổng tài sản đạt 47.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng 37.590 tỷ đồng; huy động vốn từ khách hàng đạt từ 47.000 - 54.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 492 tỷ đồng, tăng khoảng 9 tỷ đồng so với năm trước và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%.
Còn trong trường hợp được Ngân hàng Nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng, Vietbank sẽ áp dụng kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu phấn đấu với tổng tài sản đến cuối năm 2019 đạt 65.600 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.000 - 51.000 tỷ đồng; huy động từ khách hàng đạt 57.500 tỷ đồng. 
Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 540 tỷ đồng, tăng 139 tỷ đồng so với mức thực hiện của năm 2018 và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
VietBank cũng có kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.
Cụ thể, Vietbank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2020 tăng vốn điều lệ từ mức 3.249 tỷ đồng lên 5.249 tỷ đồng và đảm bảo mức vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II. Giảm tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3%.

Đồng thời, chuyển đổi mô hình kinh doanh từ lệ thuộc vào hoạt động tín dụng sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ. Đến năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ chiếm tỷ trọng tối thiểu 10% tổng thu nhập Ngân hàng, tăng gấp 5 lần so với mức hiện tại chỉ chiếm 3%.
Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Vietbank trên thị trường chứng khoán theo quy định của Chính phủ.
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, kết thúc năm 2018, tổng tài sản của VietBank đạt 51.672 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Số dư tiền gửi khách hàng tính đến cuối năm đạt 39.855 tỷ đồng, tăng 27% và đạt 94% kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay khách đạt 35.495 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch. Cơ cấu cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế chiếm 46% và 54%.
Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 401 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước và vượt kế hoạch năm đến 33,67% (tương đương 101 tỷ đồng). Đây cũng là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay của Vietbank.
Riêng về tăng vốn điều lệ, ngày 14/04/2018, Vietbank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.249 tỷ đồng lên 4.256 tỷ đồng trong năm 2018.
Theo đó, Ngân hàng đã chào bán hơn 100,7 triệu cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị hơn 1.007 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu phát hành thành công là hơn 863,6 triệu cổ phiếu.
Như vậy tính đến tháng 3/2019, vốn điều lệ của Vietbank tăng lên mức hơn 4.190 tỷ đồng.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.