(ĐTCK) Nam A Bank sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 28/4 tới đây để thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2018. Nheo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, NamABank dự kiến niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm nay.
Theo NamABank, năm 2018 tình hình thị trường được đánh giá thuận lợi hơn nên HĐQT mong muốn niêm yết chứng khoán và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
Bên cạnh đó, HĐQT Nam A Bank cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng vốn trong năm 2018. Năm 2017, Nam A Bank cũng dự kiến tăng vốn từ hơn 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, song chưa thực hiện được và sẽ tiếp tục kế hoạch này trong năm nay.
Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của NamABank đạt 54.440 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2016. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng khiêm tốn hơn với 17% lên 39.861 tỷ đồng. Còn cho vay khách hàng tăng đến 50% lên hơn 35.502 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần của Nam A Bank chỉ tăng khoảng 7% khi đạt 1.234 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro tăng gấp đôi lên 843 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 239 tỷ đồng, gấp 7,2 lần năm 2016.
Lợi nhuận đạt mức cao nhờ hoạt động ngoài lãi lãi gần 249 tỷ đồng, vượt xa con số 15 tỷ đồng của năm 2016. Bên cạnh đó,  hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư khi lãi gần 152 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Ngoài thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 27 tỷ đồng và ngoại hối đạt 25 tỷ đồng, đều tăng khoảng hơn 10%.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2017 đạt 792 đồng, cải thiện so với 109 đồng của năm 2016.
Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.