(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2017 với hầu hết các chỉ tiêu đều khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, hoạt động cho vay và huy động từ khách hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn mức bình quân thị trường. Cụ thể, huy động đạt 51.000 tỷ đồng, tăng gần 20% và cho vay đạt 32.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2016.

Thu nhập lãi thuần đạt 1.117,5 tỷ đồng, tăng  20% so với cùng kỳ. Đặc biệt, việc lựa chọn thời điểm cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán phù hợp đã mang lợi mức lợi nhuận hơn 110 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh đạt gần 265 tỷ đồng, tăng 26% và lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2 lần với năm 2016. 

Nhằm tăng cường năng lực tài chính và tạo nền tảng bền vững cho việc thực hiện thành công chiến lược tái cơ cấu theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nên NCB tiếp tục dành phần lớn lợi nhuận kinh doanh cho việc trích lập dự phòng cũng như xử lý các tồn đọng trước tái cấu trúc.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.