(ĐTCK) Kienlongbank sẽ tiến hành ĐHCĐ vào ngày 26/4 tới tại Kiên Giang để thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2018.

Năm nay, Kienlongbank cũng có kế hoạch tăng thêm 236,960 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá để nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng hiện tại lên 3.236,96 tỷ đồng.

Năm 2017, Kienlongbank đạt 252,19 tỷ đồng lợi nhuận; huy động tăng 25,53%; dư nợ tín dụng tăng 24,89% so với năm 2016; nợ xấu được kiểm soát 0,84%. Tỷ lệ cổ tức 2017 dự chi cho cổ đông là 8% và kế hoạch năm 2018 cũng mức này.

Kế hoạch đưa ra cho năm 2018, Kienlongbank dự kiến tổng tài sản đến cuối năm đạt 44.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 405 tỷ đồng; huy động vốn đạt 39.500 tỷ đồng; tín dụng đạt 30.206 tỷ đồng; nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Mức thù lao Kienlongbank chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2017 là 9,6 tỷ đồng và kế hoạch cho năm 2018 là 10,8 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ lần này, Kienlongbank cũng sẽ bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Điều đáng quan tâm là trong kỳ này, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank hiện tại không nằm trong danh sách ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Cơ cấu HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018-2020 gồm có 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, 4 thành viên không phải là người điều hành và một thành viên là người điều hành.

Cụ thể, 6 thành viên ứng cử HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ mới bao gồm: bà Trần Tuấn Anh, Tổng giám đốc Kienlongbank; ông Lê Khắc Bảo; Bùi Thanh Hải; Nguyễn Thụy Quỳnh Hương; Phạm Trần Duy Huyền; Mai Hữu Tín – hiện là Phó chủ tịch HĐQT Kienlongbank; Trần Văn Trọng và Lê Trung Việt.

Đối với danh sách nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát của Kienlongbank nhiệm kỳ mới gồm có: Nguyễn Cao Cường; Nguyễn Thanh Minh và Đặng Minh Quân.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.