Kiểm tra công tác cải cách hành chính một số ngân hàng trên địa bàn TP.HCM

(ĐTCK) Trong hai ngày, 20-21/10/2017, Đoàn kiểm tra do Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú - Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và triển khai kế hoạch hành động, chương trình hành động của NHNN thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của ngành Ngân hàng trên địa bànTP.HCM.
Theo đó, Đoàn kiểm tra làm việc tại NHNN chi nhánh TP.HCM và một số chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM), doanh nghiệp liên quan trên địa bàn Thành phố.
Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản chỉ đạo liên quan đến cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó đặc biệt phải kể tới Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Năm 2017, công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp cũng được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo.
Ngành ngân hàng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ bằng nhiều chương trình hành động cụ thể.
Về cải cách hành chính, trong quý III/2017, NHNN đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN.
NHNN đã chỉ đạo các TCTD tiếp tục cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn, cải tiến, tối ưu hóa quy trình gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán  khác… để giảm chi phí, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng…
Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo các TCTD mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn ngân hàng; Điều hành tỷ giá, thị trường ngoại hối linh hoạt, phù hợp với cung cầu ngoại tệ và tăng cường quản lý thị trường vàng. Bên cạnh đó, công tác cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu và công tác thanh tra, giám sát, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các mô hình hoạt động tài chính vi mô cũng được ngành Ngân hàng quan tâm đẩy mạnh.
Tại buổi làm việc nói trên, Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, ông Tô Duy Lâm báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính và triển khai kế hoạch hành động của ngành ngân hàng trên địa bàn Thành phố góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
Trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2017, hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp thông qua 4 hoạt động chính:
(i) Thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng và lãi suất của NHNN trên địa bàn về cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên (đến 31/8/2017 đạt 152.772 tỷ đồng, với 37.920 khách hàng, tăng 5,3% so với cuối năm trước), hỗ trợ doanh nghiệp thông qua yếu tố lãi suất;
Cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp (hỗ trợ 6.179 khách hàng với dư nợ được điều chỉnh theo Quyết định 780 ngày 23/4/2012 của NHNN đạt 155.779 tỷ đồng);
(ii) Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối ngân hàng – doanh nghiệp (16 ngân hàng thương mại đã ký cam kết gói tín dụng hỗ trợ cho năm 2017 với hạn mức 226.177 tỷ đồng và 10 triệu USD;
Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện hỗ trợ với tổng hạn mức 241.957,6 tỷ đồng cho 13.075 khách hàng vay vốn.
Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2017, chương trình đã thực hiện bằng cả năm 2016 – năm đạt doanh số cho vay cao nhất và kết quả cao nhất), đối thoại doanh nghiệp và giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp trên cơ sở danh sách nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp từ Sở Công thương và các Quận, huyện chuyển đến;
(iii) Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN và UBND TP HCM như chương trình cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, cho vay hỗ trợ nhà, cho vay bình ổn thị trường, cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất và cho vay kích cầu đầu tư…;
(iv) hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp và tham gia hoạt động phát triển, tạo môi trường sinh thái khởi nghiệp.
Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính và Kế hoạch hành động, Chương trình hành động của ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết 19 và 35 của Chính phủ, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đề nghị NHNN chi nhánh TP.HCM cần tích cực, chủ động triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính của Ngành, chú trọng vào cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong điều hành, cơ chế một cửa; tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của chi nhánh, mở rộng các quy trình ISO đối với các công việc chuyên môn khác của chi nhánh để nâng cao hiệu quả công việc;
Đồng thời, Phó thống đốc chỉ đạo NHNN TP.HCM tiếp tục triển khai cơ chế một cửa theo hướng dẫn của NHNN tại văn bản số 8670/NHNN-VP ngày 11/11/2016; Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng.
Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng chỉ đạo NHNN TP.HCM tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu vốn các lĩnh vực ưu tiên, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình tín dụng đặc thù, chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương về những đóng góp của hệ thống ngân hàng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cụ thể về cắt giảm lãi suất, cải tiến quy trình, thủ tục dịch vụ ngân hàng...
Ngoài ra, NHNN TP.HCM cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến các quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, bảo mật đặc biệt là phải phòng ngừa rủi ro trong việc cung ứng dịch vụ, nhất là lĩnh vực thanh toán, tín dụng, tiền tệ... để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch với tổ chức tín dụng…
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu