(ĐTCK) Eximbank (HOSE: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2018, trong đó đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH KPMG đã nhấn mạnh về khoản 746 tỷ đồng nợ xấu.
Theo đó, tại thời điểm lập báo cáo tài chính kiểm toán, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) của Eximbank ở mức hơn 848 tỷ đồng.
Trong đó, 746 tỷ đồng dư nợ gốc của các khoản cho vay 7 khách hàng, với tài sản đảm bảo là cổ phiếu một ngân hàng khác và dự phòng tương ứng gần 22 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền này được cơ cấu lại và giữ nguyên theo nhóm nợ được NHNN ban hành ngày 1/12/2016 cho đến khi cơ quan này phê duyệt đề án sáp nhập ngân hàng khác đó.
Cụ thể, ngày 22/5/2017, NHNN đã phê duyệt đề án nêu trên. Tuy nhiên đến nay, Eximbank vẫn chưa nhận được hướng dẫn nào khác của NHNN về việc phân loại và trích lập dự phòng đối với khoản cho vay này.
Năm 2016, Eximbank đã khởi kiện 7 khách hàng này để thu hồi nợ. Đến ngày lập báo cáo tài chính kiểm toán 2018, các vụ kiện liên quan đến 3 trong số 7 khách hàng với dư nợ gốc là 312 tỷ đồng đã có bản án sơ thẩm.
Theo đó, 3 khách hàng này phải thanh toán cả lãi và gốc cho Eximbank số tiền 437,94 tỷ đồng ngay khi bản án có hiệu lực.
Trong trường hợp không thể thanh toán khi đến hạn thì Eximbank có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi tài sản để thu hồi nợ.

Các khách hàng này hiện đã kháng cáo phán quyết của tòa sơ thẩm về cách tính lãi.
Đối với 4 khách hàng còn lại với dư nợ 434 tỷ đồng, Eximbank đang chờ thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Theo báo cáo kiểm toán, tại ngày 31/12/2018, nếu trích lập dự phòng các khoản cho vay trên theo Thông tư 02 và Thông tư 09 thì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho năm 2018 của Eximbank sẽ tăng lên 97,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 78 tỷ đồng.

Trước đó, Eximbank công bố kết quả kinh doanh quý IV/2018 với khoản lỗ lần đầu tiên trong 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân báo lỗ lần này lại đến từ việc ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để đẩy nhanh thu hồi và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN.

Dù Eximbank lỗ trong quý IV/2018, nhưng nhờ ba quý trước đó, nhà băng này vẫn báo lãi trước thuế 827 tỷ đồng, giảm 19% so với mức lợi nhuận năm 2017.

Theo giải trình của Eximbank, nếu bỏ qua việc trích lập bổ sung trên, chênh lệch thu chi của Eximbank vẫn "khả quan hơn so với dự kiến", đạt 1.705 tỷ đồng.
Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra là 1.600 tỷ đồng, kết quả trên chỉ mới hoàn thành hơn nửa.

Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Eximbank đạt 152.709 tỷ đồng, tăng 2,24% so với đầu năm. Tăng trưởng huy động tiền gửi chỉ đạt hơn 1%, thấp hơn tăng trưởng cho vay khách hàng của nhà băng này. Vốn tự có tăng nhẹ nhờ tích luỹ thêm lợi nhuận. Hiện ngân hàng này đang có gần 850 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.