Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa cho biết, tính đến hết ngày 31/10/2015, các ngân hàng thương mại tham gia giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã giải ngân là 13.499 tỷ đồng (đạt 45%).

Thông tin từ Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến cuối tháng 10/2015, có 19 Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước giao triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, có 7 ngân hàng triển khai và báo cáo, các ngân hàng khác chưa có báo cáo. Tổng số tiền đã cam kết là 21.518 tỷ đồng (đạt 72%), đã giải ngân là 13.499 tỷ đồng (đạt 45%).

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cam kết cho vay 31.367  hộ với số tiền là 14.694 tỷ đồng. Trong đó, 11.340 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 4.569 tỷ đồng, 16.832 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.775 tỷ đồng, 3.195 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.351 tỷ. Đã giải ngân cho 31.364 hộ với số tiền là 10.072 tỷ đồng, 11.340 hộ mua nhà ở xã hội là với số tiền là 3.133 tỷ đồng, 16.831 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 5.834 tỷ đồng, 3.193 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.105 tỷ đồng.

Tại TP. Hà Nội đã cam kết cho vay 13.557 hộ, với số tiền là 6.560 tỷ đồng, trong đó 6.023 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 2.573 tỷ đồng, 7.469 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 3.948 tỷ đồng, 65 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 39 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 13.555 hộ với số tiền là 4.486 tỷ đồng, 6.023 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 1.790 tỷ đồng, 7.468 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 2.667 tỷ đồng, 64 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 29 tỷ đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh đã cam kết cho vay 7.491 hộ, với số tiền là 4.198 tỷ đồng, trong đó 1.879 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 964 tỷ đồng, 5.538 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 3.194 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 40 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 7.491 hộ với số tiền là 2.371 tỷ đồng, 1.879 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền 567 tỷ đồng, 5.538 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 1.775 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 30 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, cam kết cho vay 56 dự án  với số tiền là 6.824 tỷ đồng, TP. Hà Nội là 15 dự án với số tiền 3.283 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh là 9 dự án với số tiền là 1.393 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 53 dự án, dư nợ là 3.427 tỷ đồng, TP. Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.447 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh có 9 dự án với dư nợ là 956 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng vừa có yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xác nhận các đối tượng đủ điều kiện vay vốn gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Cùng với quyết định này, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra dấu hiệu trục lợi của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai cho vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Quang Hưng
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.