ĐHĐCĐ VietinBank (CTG): Sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024

ĐHĐCĐ VietinBank (CTG): Sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 23/4, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CK: CTG) cho biết, VietinBank sẽ là một trong số những ngân hàng đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế.

Ông Thọ cho biết, kế hoạch kinh doanh của VietinBank năm 2019 có tác động của yếu tố khách quan do phương án tăng vốn điều lệ chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong khi các biện pháp tăng vốn tự có khác đã được khai thác tối đa. Do đó, việc tăng vốn tự có của VietinBank tiếp tục là nội dung cấp bách.

Trong trường hợp được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018 và thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VietinBank như sau: Tổng tài sản tăng 2 - 5%; dư nợ tín dụng tăng 6 - 7%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 10 - 12% so với số cuối năm 2018.

Tỷ lệ lợi suất sinh lời trên vốn 20 - 22%. Nợ xấu tiếp tục quản lý tốt theo chuẩn mực mới B2 không quá 2% và các tiêu chuẩn theo quy định của NHNN. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.500 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tối thiểu đạt 9.000 tỷ đồng). 

Ông Trần Minh Bình, Tổng giám đốc VietinBank cho biết thêm, ngoài việc giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, VietinBank cũng sẽ thực hiện các biện pháp cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khác như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư...

Liên quan đến vấn đề cổ tức, Ngân hàng trình cổ đông thông qua 2 phương án là chia toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,03% (tương đương 2.990 tỷ đồng) và để lại toàn bộ lợi nhuận (gần 2.997 tỷ đồng) để tăng vốn điều lệ.

Trong trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8,03%, lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức dự kiến năm 2018 là hơn 6,6 tỷ đồng.

Ông Thọ cho biết, để thực hiện các kế hoạch đặt ra trong năm 2019, Ngân hàng sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động tại phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, xử lý triệt để các vấn đề còn tồn tại.

Thứ hai, tập trung cải thiện hiệu quả, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý gắn với quản lý tốt chất lượng tăng trưởng.

Thứ ba, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, không ngừng cải tiến, tinh gọn, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận sản phẩm dịch vụ toàn diện của ngân hàng.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp nhằm tăng vốn tự có; tái cấu trúc danh mục tài sản có rủi ro.

Thứ năm, đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu, nợ bán VAMC, nâng cao chất lượng tài sản

Thứ sáu, phát huy truyền thống, giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, HĐQT VietinBank đặt nhiệm vụ tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, quản lý tốc độ tăng trưởng quy mô kinh doanh phù hợp với tình hình phát triển của thị trường và nguồn lực cải thiện của VietinBank.

Đổi mới mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường, tăng cường ứng dụng rộng rãi công nghệ hiện đại trong phát triển kinh doanh và quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro.

Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tốt, cải thiện mạnh mẽ năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Phát huy tốt vai trò chủ lực, trụ cột của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, phát triển hợp tác quốc tế, đưa VietinBank nằm trong Top ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Trên cơ sở vốn tự có đáp ứng yêu cầu phát triển, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2019 - 2024: Tổng tài sản 10 - 12%/năm; tăng trưởng dư nợ tín dụng 14 - 16%/năm; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 14 - 16%/năm; ROE đạt 10 - 16%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; tỷ lệ an toàn vốn tuân thủ quy định của NHNN.

“Với nguồn lực và truyền thống đã tạo lập được trong quá trình xây dựng và phát triển; định hướng phát triển, kế hoạch và các giải pháp triển khai rõ ràng; đồng thời với những kế hoạch triển khai xây dựng và tạo lập các yếu tố nền tảng để phát triển bền vững, Tôi tin tưởng VietinBank sẽ thực hiện thành công, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh đặt ra cho năm 2019, kế hoạch kinh doanh trung hạn và phương án cơ cấu lại VietinBank giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở đó thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển VietinBank”, ông Thọ chia sẻ.

ĐHĐCĐ VietinBank cũng đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 - 2024. 

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu