ĐHCĐ VIB: Thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 3.400 tỷ đồng năm 2019

(ĐTCK) ĐHĐCĐ VIB đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 26,5%, gồm 5,5% cổ tức bằng tiền mặt, 18% bằng cổ phiếu thưởng và 3% cổ phiếu quỹ.
Báo cáo tại ĐHCĐ 2019, ban lãnh đạo VIB cho biết, năm 2018, Ngân hàng đã tăng trưởng mạnh mẽ và chất lượng nhất trong 5 năm qua, với tất cả các khối kinh doanh đều vượt kế hoạch.
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm vừa qua VIB đạt 2.743 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2017 và đạt 137% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng tài sản đạt gần 140 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 17%; nợ xấu duy trì ở mức chỉ 2,2%.
Bên cạnh đó, VIB đã mua lại toàn bộ để xử lý dư nợ từ VAMC và là ngân hàng TMCP tư nhân đầu tiên được NHNN chấp thuận triển khai Basel II.
Sau khi được nhận 41% cổ phiếu tiền mặt và cổ phiếu thưởng trong năm 2018, cổ đông VIB đã đồng thuận với phương án trả 5,5% cổ tức tiền mặt và 18% cổ phiếu thưởng trong năm 2019.
Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT chia sẻ về định hướng chiến lược chuyển đổi 10 năm của VIB (từ 2017 đến 2026), trong đó đặc biệt chú trọng vào khách hàng, sản phẩm và con người.
Đối với khách hàng, VIB xây dựng và triển khai mạnh mẽ mô hình tương tác win-win với khách hàng, chia sẻ lợi nhuận và duy trì chất lượng dịch vụ cao nhất ở tất cả các điểm chạm với khách hàng.
Về sản phẩm dịch vụ, VIB luôn hướng tới xây dựng những bộ sản phẩm ưu việt có tính cạnh tranh cao, sáng tạo và coi trọng hàng đầu yếu tố quyền lợi của khách hàng.
Về con người, VIB chú trọng nâng cao năng lực của toàn bộ đội ngũ nhân sự, song song với việc đưa ra gói phúc lợi hấp dẫn nhất.
Ngân hàng được vận hành trên cơ sở luôn tuân thủ với các chuẩn mực quản trị rủi ro của Việt Nam và quốc tế, trong đó có chuẩn mực Basel II và chống rửa tiền (AML).

Khi trao đổi về mục tiêu lợi nhuận 3.400 tỷ cho năm 2019, ông Vỹ cho rằng, chỉ tiêu lợi nhuận VIB đưa ra thường khá khiêm tốn và thận trọng. Năm 2017, VIB đạt 1.405 tỷ lợi nhuận và vượt 87% kế hoạch ĐHĐCĐ giao, đến năm 2018 đạt 2.743 tỷ lợi nhuận và vượt 37% kế hoạch. Do vậy, ông Vỹ hy vọng rằng năm 2019, VIB sẽ vượt 20%-30% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

ảnh 1
Bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận, Đại hội cũng đã đề ra một số mục tiêu khác, cụ thể tổng tài sản 182.908 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 136.509 tỷ đồng, huy động vốn 127.198 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.
Về kế hoạch tăng vốn, ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỷ vào ngày 31/12/2018  lên mức tối đa 10.900 tỷ đồng trong năm 2019.
Về cổ phiếu thưởng cho nhân viên, đại hội chấp thuận phương án sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ, trị giá 175 tỷ đồng để thưởng cho nhân viên.

Cũng tại ĐHCĐ thường niên, VIB đã thông qua việc bầu cử HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2019 - 2023) với 7 thành viên HĐQT trong đó có 1 thành viên độc lập và 3 thành viên ban kiểm soát, trong đó cả 3 đều là thành viên chuyên trách.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua các báo cáo và đề xuất khác của HĐQT và ban kiểm soát, trong đó có báo cáo kết quả kinh doanh 2018 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, báo cáo của ban kiểm soát, và chấp thuận uỷ quyền cho HĐQT quyết định đưa cổ phiếu VIB niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp HCM vào thời điểm phù hợp.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu