(ĐTCK) Thông tin từ Agribank cho biết, tính đến 30/9/2017, nguồn vốn huy động của Ngân hàng đạt trên 1 triệu tỷ đồng; trong đó, tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 82%; tổng dư nợ đạt 813.000 tỷ đồng. 

Cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng 73,9% tổng dư nợ, cao hơn chỉ tiêu đề ra, cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 31,2%. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank có những chuyển biến tích cực, đạt 71% kế hoạch năm. Có 8/9 nhóm dịch vụ tăng trưởng, trong đó nhóm E-Banking và dịch vụ thẻ tăng trưởng cao.

Những tháng cuối năm 2017, Agribank tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm sau về công tác huy động vốn và kế hoạch kinh doanh; đẩy mạnh phương pháp cho vay qua tổ nhóm, kết hợp với UBND, Hội nông dân, Hội phụ nữ, cho vay qua tổ lưu động; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu giai đoạn 2017 - 2022 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thí điểm triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14; đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ...

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.