(ĐTCK) Năm 2016, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 288,4 tỷ đồng, tăng 168%; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 305,2 tỷ đồng, tăng 158% so với năm 2015.

Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 74.432 tỷ đồng, tăng 15%; tổng huy động khách hàng đạt 52.228 tỷ đồng, tăng 9%; dư nợ thị trường 1 đạt 40.141 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2015.

Năm 2017, dự kiến tổng tài sản của ABBank tăng 8%; tổng huy động khách hàng tăng 24%, đạt 64.669 tỷ đồng; tổng cho vay khách hàng tăng 28%, đạt 51.262 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 56%, đạt 450 tỷ đồng.

Những nội dung trên sẽ được ABBank trình Đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 27/4 tới, tổ chức tại TP.HCM.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.