(ĐTCK) Tính đến hết 30/9/2018, lợi nhuận trước thuế của ABBANK đạt trên 658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 102% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018. 

Trong đó, thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.551 tỷ đồng (đạt 85% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018), lãi thuần dịch vụ đạt hơn 130 tỷ đồng (tăng 60% so với 6 tháng đầu năm 2018).

Hoạt động kinh doanh của ABBANK cũng ghi nhận sự tăng trưởng, cụ thể là cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn 21.331 tỷ đồng (đạt 102% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018, tương ứng đạt 100% kế hoạch cả năm), cho vay SME đạt hơn 9.142 tỷ đồng (đạt 69% kế hoạch 2018).

Huy động đạt trên 74.252 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2017, đạt 77% kế hoạch năm 2018.

Bám sát mục tiêu phát triển gắn với sự bền vững và hiệu quả, công tác tín dụng tiếp tục được ABBANK chú trọng phát triển theo chiều sâu, hoạt động thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiểm soát tốt chất lượng các khoản vay. Vì vậy, các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản của ABBANK đều được đảm bảo; nợ xấu tiếp tục giảm và được kiểm soát tốt dưới 3% theo quy định của NHNN Việt Nam.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.