(ĐTCK) SHB Lào vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với những con số ấn tượng. 
Theo đó, ước tính đến 31/12/2018, SHB Lào có vốn điều lệ hơn 400 tỷ LAK, tổng tài sản ước đạt gần 1.600 tỷ LAK; số dư huy động vốn đạt 970 tỷ LAK; dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 800 tỷ LAK; lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 23 tỷ LAK (tỷ giá trung bình: 1 LAK = 2,66 VND).
Với Ngân hàng mẹ SHB, ước tính đến 31/12/2018, SHB hoàn thành kế hoạch kin doanh đặt ra cho năm 2018 với ổng tài sản tăng 13,5% so với năm 2017; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế, cá nhân tăng 15,4%; số dư cấp tín dụngv tín dụng; các tỷ lệ an toàn hoạt động và thanh khoản cũng luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định, tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn.
Mạng lưới và nhân sự tiếp tục được SHB đầu tư, mở rộng trong năm qua với 520 điểm giao dịch và gần 8.000 cán bộ, nhân viên, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Lào, 1 ngân hàng con 100% vốn tại Campuchia, văn phòng đại diện tại Myanmar và 2 công ty con là SHB AMC và SHB Finance.
Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.