Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội

Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội

Với phương châm “Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”, ngay từ đầu năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả chung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của đất nước.

Sáng nay (16/1), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đây là năm thứ hai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiên phong đổi mới tổ chức hội nghị tổng kết theo hình thức trực tuyến, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa dễ tạo được sự đồng thuận trong thực hiện các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế là “kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế”.

Năm 2018, với phương châm “Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”, ngay từ đầu năm, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả chung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của đất nước.

Năm 2018 là năm đầu tiên sau nhiều năm, các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu, với kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì được ổn định, với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục - 7,08% (kế hoạch giao là 6,7%), cao nhất trong 10 năm qua và cũng cao hơn mức dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước; chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%; mô hình tăng trưởng hình thành rõ nét, quy mô nền kinh tế tăng mạnh, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, tăng trưởng bền vững hơn; có sự chuyển biến rõ rệt, thực chất hơn trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng...

Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và ngành Kế hoạch Đầu tư nói chung, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tưcông của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế, đầu tư, đấu thầu; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và thống kê…

Năm 2018, mặc dù khối lượng nhiệm vụ được giao rất lớn (nhiều nhất trong các Bộ), đòi hỏi không ngừng về đổi mới, yêu cầu về chất lượng công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ ngày càng cao..., nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đó là Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật. Trong số đó, đáng chú ý là hoàn thiện thể chế quản lý quy hoạch, hoàn thiện thể chế về quản lý đầu tư công, cũng như về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, về nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới về phát triển kinh tế - xã hội…

Đặc biệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng ghi dấu ấn đặc biệt trong triển khai các nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức thành công Chương trình kết nối xây dựng “Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam”, đồng thời đang khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ngoài ra, Bộ cũng đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới”, gắn liền với hoạt động xúc tiến đầu tư cấp quốc gia và nhiều hoạt động quan trọng liên quan khác.

Cũng trong năm 2018, Bộ đã có sáng kiến tổ chức Diễn đàn thường niên Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) và sáng kiến công bố “Khung chính sách kinh tế Việt Nam”.

Ngoài tiên phong đổi mới trong cải cách thể chế, chính sách, năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ tham mưu điều hành thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế - xã hội 2018 đã thắng lợi toàn diện.

Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được giao xây dựng Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và bước sang một thập niên mới; đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021