Tiền lương và các quy định về việc làm của cán bộ, công chức từ 1/7

Từ 1/7/2020, hàng loạt các quy định về tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực.
Tiền lương và các quy định về việc làm của cán bộ, công chức từ 1/7 ảnh 1
Tin bài liên quan