Tiền ảo được đảm bảo bằng thịt muối

Dù Warren Buffett không thích tiền ảo nhưng một công ty trong danh mục đầu tư của ông vừa phát hành tiền ảo được đảm bảo bằng thịt muối. 

Theo Vnexpress